Ổn định hóa học canxi cacbonat silicone cung cấp vật liệu cách nhiệt