Than cốc than chì có hàm lượng nitơ thấp ở các nhà cung cấp Ấn Độ