Các nhà sản xuất silicon ferro che chắn từ tính ở phía nam Ấn Độ giá