Độ ổn định hóa học của nhà sản xuất dây lõi canxi ferro silic mã hs