hành vi trơ nhà máy silic sắt trong các nhà sản xuất meghalaya