Dễ dàng hình thành hợp kim bạc hà giá silico mangan để khử oxy