Các nhà sản xuất ferro silic có hàm lượng carbon thấp ở malaysia cho chế phẩm