Các nhà sản xuất canxi ferro silic kiểm soát tính thấm từ tính cho chế phẩm