Ổn định hóa học nhà cung cấp dây lõi canxi ferro silic mã hs