Điểm nóng chảy cao ferro silicon nhật bản cho khử lưu huỳnh