Hành vi trơ mã hs xỉ sắt silic cho các ứng dụng đúc