Điện trở thấp ce chứng nhận than cốc than chì trong kho