Hệ số thành phần giãn nở nhiệt thấp của giá oxit canxi oxit thủy tinh