Nhà máy than cốc dầu mỏ nung thấp lưu huỳnh có mật độ cao carbon cao