Độ bền uốn oxy canxi sắt nhôm silicon Được sử dụng trong chống cháy