màu xanh lá cây trong bóng bán dẫn hiệu ứng trường