Hàm lượng lưu huỳnh thấp báo giá ferro silic có độ tinh khiết cao