Các nhà sản xuất than cốc dầu mỏ nung có hàm lượng carbon cao ở kolkata