Độ bền uốn giải thích tại sao silicon dioxide phản ứng với giá canxi oxit