Nhà sản xuất che chắn từ tính của ferro silicon ở bhutan trong kho