Các nhà sản xuất hợp kim ferro silic hợp kim dễ dàng hình thành trong kho