Quả cầu che chắn từ tính ferro silicon cho khử lưu huỳnh