Bánh than silic ferro tùy chỉnh có độ cứng vừa phải để tạo nốt cho gang