Phản ứng tinh chế hạt ferro silic với nước cho chế phẩm