Độ dẫn điện ferro silicon trong gang sản xuất tại Trung Quốc