Tính chất sắt từ silico mangan 60 14 sản xuất tại trung quốc