Thành phần ferro silic zirconi có hệ số giãn nở nhiệt thấp cho chế phẩm