Độ dẫn điện tăng giá silicon ferro cho quá trình khử oxy