Giá silicon ferro có độ cứng vừa phải ở pakistan trong kho