Chất khử oxy ferro silicon ở Ấn Độ sản xuất tại Trung Quốc