Nhà máy sản xuất dây lõi canxi ferro silic chống cháy