Quy trình sản xuất ferro silic magiê dẫn điện cho các ứng dụng đúc