Báo loại phản ứng canxi oxit và on dioxide cường độ nén