Chống hấp thụ độ ẩm canxi oxit cộng với nhà máy silicon dioxide