Độ cứng vừa phải ferro silicon mangan bảng giá carbon thấp