Giá silicon ferro trọng lượng riêng cao trên mỗi kg tại nhà máy Ấn Độ