Dễ dàng hình thành hợp kim ferro silicon kích thước sắt dễ uốn để khử oxy