Tăng khả năng chịu nhiệt 1-5mm nhà máy sản xuất than cốc dầu mỏ than chì