Biểu đồ giá ferro silicon có độ cứng vừa phải sản xuất tại Trung Quốc