Độ bền uốn tốt viện thung lũng silicon chết bằng canxi sản xuất tại Trung Quốc