Nhà máy than cốc dầu mỏ nung có hàm lượng lưu huỳnh thấp