Tính chất cách điện nhà sản xuất silicon dioxide và canxi hydroxit