Chống nước loại phản ứng giữa oxit canxi và silic dioxit Dùng trong chống cháy