Sản xuất ferro silic hàm lượng carbon thấp cho sản xuất thép