Khả năng chống cháy làm thế nào để tách canxi cacbonat khỏi giá silicon dioxide