Mã biểu thuế than cốc dầu mỏ nung hàm lượng carbon cao trong kho