Quá trình nung cốc dầu mỏ có hàm lượng carbon cao sản xuất tại Trung Quốc