Thành phần hóa học có điểm nóng chảy cao của ferro silic cho chế phẩm