Nhôm canxi dẫn nhiệt thấp silicone thích hợp cho các ứng dụng chịu lực