Hệ số giãn nở nhiệt thấp rfa ferro silicon cho quá trình tạo nốt của gang